فراموش کردن رمز عبور !

  تعرفه ها

قیمت خطوط اپراتور 1000 (رهیاب)
انتخابی غیر انتخابی نمونه تعداد ارقام
40,000 25,000 1000 * * * * * * * * * * 14
70,000 55,000 1000 * * * * * * * * * 13
140,000 70,000 1000 * * * * * * * * 12
260,000 130,000 1000 * * * * * * * 11
360,000 180,000 1000 * * * * * * 10
440,000 220,000 1000 * * * * * 9
600,000 300,000 1000 * * * * 8
3,500,000 3,500,000 1000 * * * 7
6,000,000 6,000,000 1000 * * 6
  • امکان ثبت شماره خط اختصاصی دلخواه با خطوط پیش شماره 1000 وجود دارد (مثال 10009360824041) اما در خطوط 3000  و  5000 و 2000  شماره درخواستی باید از یک رنج خاص انتخاب گردد.
 
قیمت خطوط اپراتور 2000 (آتیه)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
استعلام شود 270,000 2000 6 6 * * * * * * 12
استعلام شود 300,000 2000 6 6 * * * * * 11
استعلام شود 350,000 2000 6 6 * * * * 10
استعلام شود 650,000 2000 6 6 * * * 9
استعلام شود 1,200,000 2000 * * * * 8
استعلام شود استعلام شود 2000 * * * 7
 
قیمت خطوط اپراتور 3000 (مگفا)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
34,000 25,000 3000 5 8 4 6 * * * * * * 14
80,000 70,000 3000 5 8 4 6 * * * * 12
100,000 90,000 3000 5 8 4 6 * * 10
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * 8
 
قیمت خطوط اپراتور 50002 (راه کار سرزمین هوشمند)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
14,000 14,000 5000 2 1 3 0 4 0 3 * * * 14
24,000 24,000 5000 2 1 3 0 4 0 3 * * 13
35,000 35,000 5000 2 1 3 0 4 0 3 * 12
- - فعلاً موجود نیست 11
65,000 65,000 5000 2 6 4 8 9 * 10
125,000 125,000 5000 2 * * * * 9
550,000 550,000 5000 2 * * * 8
 

 قیمتها بر حسب تومان می باشد.

کاربرانی که نیاز به دریافت پیام از طرف مخاطبان خود ندارند می توانند بدون پرداخت هزینه ی خط اختصاصی از خطوط عمومی موجود در پنل اقدام به ارسال پیامک نمایند.

خط اختصاصی پیام کوتاه بصورت دائمی در اختیار کاربر قرار می گیرد و سالانه بابت تمدید خط و آبونمان هزینه ای دریافت نمی گردد.

به مبالغ فوق 9درصد مالیات افزوده نخواهد شد.